Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.7.2008.
Päivitetty 26.10.2012 (Yrityksen nimi ja osoitetiedot päivitetty sekä tietolähteet, suojaus ja tietojen luovutus).

Rekisterinpitäjä
Paintball Sissos Oy
Itäinen vaihdekuja 8
00220 HELSINKI

Rekisterin nimi
Paintball Sissos Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus
Tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin asiakkuuteen liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, laskutusosoite, toimitusosoite, postinumerot, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkokaupan salasana sekä muita asiakkuuden hoitamiseksi tarvittavia tietoja.

Tietolähteet
Asiakas syöttää tiedot itse nettipäätteen kautta tai Sissoksen henkilökunta täyttää. Sissos voi päivittää tietoja myös väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon järjestelmästä, kaupparekisteristä tai vastaavista julkisista tai yksityisistä järjestelmistä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Jesper Toivola
Sähköposti: jesper.toivola@sissos.com
Puhelin: 010-3877884.

Tietojen luovutus
Sissos ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Sissoksen henkilökunnalla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietojen suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu